จับ นักเรียน ม ต้น ที่ กำลัง เดิน กลับ บ้าน ขึ้น รถ